Drodzy Rodzice!


Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS od 01.09.2021r. wszystkie placówki oświatowe wracają do pracy w reżimie sanitarnym.
Rodzice przysyłający dziecko do naszej placówki zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa Covid-19 oraz pobrania ze strony internetowej zgody na mierzenie temperatury dziecka ( będzie można taką zgodę podpisać również w placówce). Placówka czynna będzie od godz. 6:30 do 16:30. Dyżur poranny odbywa się od godz. 6:30 do godz. 7:30, natomiast popołudniowy od godz. 15:30 do godz. 16:30 w sali na parterze (sala obok szatni).W celu uniknięcia kolejek w szatni prosimy, aby dzieci przyprowadzane były w miarę możliwości w wyznaczonych godzinach:

  1. od godz. 6:30 do godz. 7:30 - dzieci , których rodzice rozpoczynają wcześnie prace,
  2. grupy: 6 -5 latki i 5-4 latki w godz. od godz. 7:30 – do godz.8:00;
  3. grupy: 3 – latki i 3 - 4 latki w godz. od godz. 8:00 do godz. 8:30;

Rodzice przebywający z dziećmi w szatni w miarę możliwości proszeni są o szybkie rozebranie dziecka i przekazanie go pracownikowi obsługi. Rodzic, który ma potrzebę rozmowy z dyrektorem ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci musi poczekać na zakończenie procedury przyjmowania wszystkich dzieci do przedszkola lub umówić się telefonicznie na inny termin spotkania.

Prosimy w pierwszym tygodniu funkcjonowania przedszkola nie przynosić wyprawki !

 

ZGODA NA MIERZENIE TEMPERATURY POBIERZ