Informacje dotyczące rekrutacji nowych dzieci do Przedszkola nr 4 w Gostyninie na rok szkolny 2022/2023


Dyrektor Przedszkola nr 4 w Gostyninie informuje, iż wydawanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola rozpocznie się od dnia 07.02.2022r. a zakończy dnia 04.03.2022r. - jest to ostateczna data wpływu wniosku do przedszkola. Po przekroczeniu tej daty wnioski nie będą brane pod uwagę przez komisję rekrutacyjną. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia- o przyjęciu dziecka decyduje liczba punktów oraz załączone oświadczenia. Wniosek oraz załączniki należy wrzucić w ( kopercie/koszulce ) do skrzynki/paczkomatu znajdującego się w wejściu przedszkola.

WNIOSEK  wersja pdf      wersja odf   

Załącznik Nr 1  wersja pdf      wersja odf

Załącznik Nr 2   wersja pdf      wersja odf

Załącznik nr 3   wersja pdf      wersja odf

Załącznik nr 4   wersja pdf      wersja odf

Załącznik Nr 5   wersja pdf      wersja odf

Załącznik Nr 6   wersja pdf      wersja odf

Zasady rekrutacji   POBIERZ

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA POBIERZ

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA POBIERZ