Dyrektor: mgr Grażyna Stanisławska- nauczyciel dyplomowany

Rada Pedagogiczna:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

mgr Katarzyna Świtek - nauczyciel dyplomowany

mgr Irena Mossakowska - nauczyciel mianowany

mgr Wioletta Kiełbasa - nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Wasińska-nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Gabryel - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Górecka- nauczyciel mianowany

mgr Anita Syska - nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel religii

Monika Zaremba

LOGOPEDA

Renata Kaźmierska